קורס דמו על המערכת

כאן תוכלו לכתוב הקדמה לקורס, לשלב סרטונים וכל תוכן אחר. ניתן ליצור 2 סוגים של קורסים: קורס ליניארי (כמו קורס הדמו הזה) – מחייב את התלמיד לעבור את השלבים בדיוק לפי הסדר שנקבע בסילבוס. קורס חופשי – התלמיד יכול לדלג בין השלבים השונים, ללא סדר מוגדר כלשהו כל הדוגמאות לשיעורים חלות גם במקרה שתוסיפו נושאי […]